بالگرد سواری یک هواپیما
سامانه اطلاع رسانی منطقه یک

بالگرد سواری یک هواپیما

تصاویری از حمل هواپیمای مسافربری توسط بالگرد میل ۲۶.جهت طرح و ارسال نظرات،شکایات،مشکلات و ارتباط مستقیم با مسئولین شهرک قائم

  • تماس با ما

  • آدرس ستاد مرکزی : «درحال تکمیل اطلاعات»
  • پیامک سامانه : 50002030306699
  • ایمیل روابط عمومی :info@teh1.ir =========== ایمیل مدیریت : nazemi@teh1.ir