سامانه اطلاع رسانی منطقه یک

نویسندگان

writer مهندس یار نویسنده فعال می پذیرد

نویسندگان بر اساس کدینگ خاصی در صفحات مطالب خود را به نمایش شما عزیزان قرار می دهند.

ما فقط کد نویسندگان و اسمشان برای شما می گذارید تا متوجه امر بشید نویسندگان هر یک از مطالب ما چه کسانی هستند:

 

کد ویژه نویسنده ستاد مرکزی 

کد 21  سید محسن رضایی ناظمی ،بخش نامه ها و اطلاعیه ها

کد 26  * ، بخش عمومی

کد 32  سرکار خانم شهبازی  ،مدرس آشپزی

کد 33  *  ،بخش مشاوره حقوقی

کد 34  * ،بخش مشاوره وانشناسی

کد 35  * ،بخش پزشکی

کد 1099 وبلاگ آموزشگاه معجزه علم شهرک قائم

جهت طرح و ارسال نظرات،شکایات،مشکلات و ارتباط مستقیم با مسئولین شهرک قائم

  • تماس با ما

  • آدرس ستاد مرکزی : «درحال تکمیل اطلاعات»
  • پیامک سامانه : 50002030306699
  • ایمیل روابط عمومی :info@teh1.ir =========== ایمیل مدیریت : nazemi@teh1.ir