سامانه اطلاع رسانی منطقه یک

کمک مالی - شماره حساب معتبر پروژه

این وب سایت با هزینه مادی و معنوی شخصی ایجاد گردیده و وابستگی به هیچ شخص، سازمان، شرکت، نهاد دولتی و غیر دولتی نداشته و صرفاً با هزینه شخصی اداره شده است، و خواهد شد…

شما می توانید در صورت تمایل مبلغی را با توجه به توان مالی خود به این سایت هدیه کنید تا صرف مواردی چون هزینه های جاری ایتام و اشخاص نیازمند تحت پوشش این سایت  گردد .

 

مدیریت سایت جهت هماهنگی کردن سبد کالا ( غیر نقدی ) : 09355930694  ,    Email:  info@teh1.ir   

 

 

( حساب مورد تایید هیئت شورای اجرایی می باشد  و در انتها با تصمیمات صورت گرفته فقط در این امر مورد بهره برداری قرار می گیرد )

 

از کمک و مساعدت های شما تشکر فراوان را داریم

جهت طرح و ارسال نظرات،شکایات،مشکلات و ارتباط مستقیم با مسئولین شهرک قائم

  • تماس با ما

  • آدرس ستاد مرکزی : «درحال تکمیل اطلاعات»
  • پیامک سامانه : 50002030306699
  • ایمیل روابط عمومی :info@teh1.ir =========== ایمیل مدیریت : nazemi@teh1.ir