سامانه اطلاع رسانی منطقه یک

تعریف و هدف پرتابل اطلاع رسانی شهرک

پرتابل اطلاع رسانی شهرک، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی ساکنین شهرک و اطلاع رسانی در مورد خدمات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی داخل شهرک طراحی شده است.

هدف از ایجاد این پرتابل، مشارکت هر چه بیشتر ساکنین، بخصوص جوانان، در اداره ی امور خود و استفاده از توان آنان به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های داخل شهرک می باشد.

جهت طرح و ارسال نظرات،شکایات،مشکلات و ارتباط مستقیم با مسئولین شهرک قائم

  • تماس با ما

  • آدرس ستاد مرکزی : «درحال تکمیل اطلاعات»
  • پیامک سامانه : 50002030306699
  • ایمیل روابط عمومی :info@teh1.ir =========== ایمیل مدیریت : nazemi@teh1.ir